Limba Spaniolă

Spaniola este o limbă romanică. Este una dintre cele șase limbi oficiale ale Organizației Națiunilor Unite. Spaniola se situează pe locul doi ca cea mai vorbită limbă în lume conform numărului vorbitorilor care o au ca limbă maternă.

Cursurile de limba spaniolă sunt structurate în felul următor:

Parcurgerea unui nivel de limba spaniolă conform Cadrului Comun European de Referință pentru Limbi se realizează în două module, numărul orelor dintr-un modul depinzând de numărul participanților într-o grupă. La cursurile tip individual sau tandem se recomandă 30 de ore de predare pe modul, iar de la 3 persoane în sus modulul are 40 de ore de predare, astfel parcurgerea unui nivel necesită 60 de ore pentru una-două persoane, respectiv 80 de ore pentru mai multe persoane în grupă. Cursul se desfășoară în două ședințe pe săptămână a câte două ore de predare în care se exersează toate cele patru abilități necesare utilizării limbii spaniole (înțelegerea unui text ascultat, înțelegerea unui text scris, compunerea și exprimarea orală). La cursurile tip individual și tandem intensitatea cursului se discută, în acest caz se poate opta și pentru trei-șase ședințe pe săptămână, în funcție de disponibilitatea cursantului și a profesorului.

Profesorii noștri au experiență în predarea limbii spaniole atât pentru adulți cât și pentru copii.

Prețul unui curs depinde de numărul persoanelor aflați într-o grupă:

CURSURI GENERALE:
TIPUL CURSULUI PREȚUL CURSULUI
Grupă 8-10 persoane 12 lei/h = 480 RON
Grupă 4-7 persoane 15 lei/h = 600 RON
Grupă 3 persoane 17 lei/h = 680 RON
Tandem 23 lei/h = 690 RON
Individual 43 lei/h = 1290 RON
CURSURI DE SPECIALITATE:
TIPUL CURSULUI PREȚUL CURSULUI
Grupă 4-7 persoane 17 lei/h = 510 RON
Grupă 3 persoane 19 lei/h = 570 RON
Tandem 25 lei/h = 750 RON
Individual 45 lei/h = 1350 RON

 

CURSURI GENERALE PENTRU ELEVI:

TIPUL CURSULUI DURATA CURSULUI PREȚUL CURSULUI
Grupă 8-12 copii 21 ore/ 14 săptămâni 12 lei/h = 240 RON
Grupă 4-7 copii 21 ore/14 săptămâni 14 lei/h = 294 RON

 

Plata se face în două rate, prima rată la înscriere, iar a doua rată la mijlocul cursului.

Cursurile generale au scopul de a pune la dispoziția cursanților elementele cotidiene a limbajului și bineînțeles structura gramaticală cu ajutorul căruia ne exprimăm în limba spaniolă, totodată și progresarea ca nivel de cunoștință de limbă.

Cursurile cu limbaj de specialitate au tință persoanele cu un nivel mediu sau elementar, care au ca scop exprimarea într-un anumit limbaj (juridic, de afaceri sau medical).

Cursurile de pregătire pentru examenul ECL sunt menite să ofere cursantului informații legate de structure examenului pentru care candidează, să exerseze abilitățile care se cer la examen.

Acest curs se focusează exclusiv pe tehnicile de examinare și aptitudinile necesare pentru a obține un rezultat cât mai ridicat la examen și nu pe îmbunătățirea cunoștințelor lingvistice!

Persoanele care au anumite cunoștințe de limba spaniolă, sunt invitați la o testare, pentru a afla cu exactitate nivelul de cunoștințe, astfel grupurile să fie la același nivel de cunoștințe de limbă.